Kalksandstein

Vápenopískové zdivo, systémové a nesystémové překlady

V tomto článku bychom se chtěli věnovat zejména překladům vápenopískového zdiva. Chtěli bychom poskytnout několik tipů, jak překlady správně navrhovat i provádět a dále bychom chtěli upozornit na některé nevhodné materiálové kombinace jako je ocel-VPC.

Ploché vápenopískové překlady KS-QUADRO E

Vápenopískové překlady se vyrábí v kompatibilní tloušťce s užívanou tloušťkou stěny. Délka uložení překladu musí být na každou stranu alespoň 115 mm. Ploché překlady jsou samostatně nenosné. Plná únosnost vzniká až spolupůsobením bloků nad překladem díky klenebnému účinku. Bloky uložené nad překlad je nutné kvůli spřažení svisle i vodorovně promaltovat.

Na obrázku výše vidíme užití pro systém KS-QUADRO s modulovou výškou 498 mm. Na vyrovnání jsou využity formáty pro ruční zdění (248 x 248 mm) a KS-Kimmstein (výška 123 mm). Pro zdivo z ručních formátů jsou na dorovnání výšky využity pouze bloky KS-Kimmstein. Nejdelší otvor, který lze překlenout systémovým překladem je 2,75 m (= maximální délka překladu je 3,0 m).

Překlady lze rovněž nadbetonovat.

V montážním stádiu je nutné překlad podepřít. 1 podpora je nutná od světlé šířky otvoru 1,5 m, 2 podpory od 2 a více metrů.

Výška překladu je 113 mm. Podmaltováním lze překlad výškově dorovnat do oktametrického rastru 125 mm a zároveň vzniká určitá vůle pro průhyb a bezpečný průběh napětí (nedochází k odlomení rohů zdiva, které překlad podepírá).

Ekonomika systémových a nesystémových ocelových překladů

Naši úvahu začneme u cenové kalkulace a zkusíme si spočítat cenu překladu pro okno o šířce 2 metry a tl. zdiva 175 mm.

  • Ocel 2xIPE č. 160, délky 2400 cca 1600 Kč / 1 profil
  • 5ks KS-Kimmsteine 70 = 5×68 Kč, 20 mm malty, náklady na jeřáb = 4500 Kč / překlad

(Do výšky 250 mm je potřeba doplnit ještě KS-Kimmsteine výšky 70 mm, tj. 5 ks á 68 Kč + příslušnou normální maltu + nutné dopočítat náklady na techniku. Pracnost detailu. Ve finále se dostaneme k ceně 4500 Kč)

  • VPC – 1104 Kč + 5x KS-Kimmsteine 5 x 68 Kč = 1444 Kč / překlad

Z této přibližné kalkulace vidíme, že ocelové překlady oproti systémovým cenově nedávají prakticky žádný smysl. Další úspory lze nalézt v čistém modulovém a méně pracném řešení, kdy není nutné překlad dále obezdívat, řešit praskání vlivem přechodu materiálů v omítce apod.

Pro běžný rodinný dům znamenají překlady potenciální úsporu v řádu několika desítek tisíc korun. Setkali jsme se i s absurdními příklady, kdy zdivo na dům stálo řádově 200 tisíc Kč a ocelové překlady tvořily dalších 40 tisíc Kč – tedy 20% ceny veškerého zdiva. Z nějakého důvodu toto investorům vůbec nepřipadá zvláštní.

Málo projektantů si uvědomuje rozdílné atributy obou materiálů. Ocel je pružná, zatímco vápenopísek je pevný a poměrně křehký. Kombinace vápenopísku a betonu v monolitické i prefabrikované formě má k sobě mnohem blíže.

Alternativa: monolitické a prefabrikované ŽB překlady

Řešit překlady jako monolitické či prefabrikované se vyplatí v případě nadstandardních rozměrů (tj. více jak 3,0 m) či požadavků na únosnost. Prefabrikované překlady vychází levnější než ocelové a odpadá také celá řada nevýhod. V řadě případů může roli překladu plnit i ztužující věnec.

Závěr

Tímto článkem jsme chtěli upozornit především na nevhodnost a morální zastaralost ocelových překladů. Sortiment všech výrobců cihel pokročil natolik, že použití oceli postrádá ekonomický i technický smysl. Pokud by se vám zdálo, že se nejedná o aktuální téma, pak vězte, že ocelové překlady jsou dle materiálů, které k nám přichází realitou každého 3-4. domu a investoři za ně utratí zbytečné desetitisíce korun.


Použité prameny a literatura

www.kalksandstein.cz
www.zapf-daigfuss.de

3.1.2022
Autor: Ing. arch. Lukáš Dudek
Organizace Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss