Kalksandstein

Vápenopískové tvárnice – výhody a další vlastnosti (#1. díl)

V prvním dílu se podíváme na výhody vápenopískových tvárnic Zapf Daiguss. Celý článek shrneme do 7 bodů, z nichž každý bude představovat jednu výhodu. Článek si lze stáhnout i formou prezentace v souboru pdf.

Následovat bude druhý díl, ve kterém se budeme věnovat i některým faktickým nevýhodám vápenopísku. Oba články se vzájemně doplňují. Stavební fyziku zkrátka nelze ošálit a pokud o určitém typu materiálu řekneme, že je lehký a tepelně izolační, logicky to i znamená že je i nenosný. Budeme se tedy snažit doplnit i některé tipy, jak část materiálových charakteristik obrátit co nejlépe ve svůj prospěch.

Pro úplnost přikládáme odkazy obou částí:

Pojďme na to

1. Vápenopískové tvárnice šetří podlahovou plochu

Snem každého investora je mít co největší užitnou plochu, co nejrozsáhlejší vnitřní prostor a současně zaplatit co nejméně.

Každý objekt je cenově definován obestavěným prostorem a cenou za 1 m3. Jinými slovy, abychom dosáhli co nejlepší finanční návratnosti a zároveň získali co nejvíce vnitřního prostoru, záleží na tloušťce konstrukcí. Výhodu budou mít takové konstrukce, které splní požadované parametry a zároveň budou pokud možno co nejsubtilnější.

Při srovnání s jinými zdicími systémy jsou vápenopískové tvárnice Zapf Daigfuss velmi subtilní. Nosné zdi lze vyhotovit z tloušťky 175 mm. Pasivní dům lze mít s tloušťkou obvodového pláště pod 500 mm.

Více patrný je pak zisk u developerských projektů. Náhradou jiného typu zdiva za vápenopískové tvárnice (včetně příček) lze získat až 8 % vnitřního prostoru navíc. Cena VPC tvárnic přitom tvoří 4-5 % z celkové ceny díla.

Není v tom žádný trik. K takovým číslům se dostaneme, když z konstrukce eliminujeme vzduch ve formě vylehčovacích dutin keramiky či plynosilikátu a oddělíme funkce dvoupláště na nosnou a tepelně izolační. A to platí jak pro vodorovné, tak pro svislé konstrukce.

Pro kvalitnější rozhodování je nutné do výpočtu zahrnout i získaný prostor a vyčíslit si jeho cenu.

2. Strojní zdění rychlostí 40 m2 denně

Vápenopískové tvárnice KS-QUADRO lze zdít strojně. To znamená, že lze za pomocí mini-jeřábu zdít minimální rychlostí 4 m2 za hodinu ale i více v případě souvislých mezibytových stěn. Cena práce za m2 zdiva je tedy minimálně 4x nižší, a to při srovnatelných nákladech za materiál.

Jednou operací lze jeřábem umístit dvě vápenopískové tvárnice (0,5 x 0,5 m) najednou, což je 0,5 m2. Takové počínání výrazně šetří síly pracovníků, není třeba lešení a jeřáb obsluhuje pouze 1 osoba.

Strojní zdění je extrémně zajímavá záležitost pro developery. Výstavba probíhá tak rychle, že největší důležitost hraje logistika materiálu na stavbě. Zkušený zedník je schopen pracovat 2x tak rychle a s pomocí mini-jeřábu vyzdí 1 kamion – 24 tun materiálu denně.

3. Vápenopískové tvárnice mají přesný, pevný, homogenní a nasákavý podklad

To je ideální pro nanášení omítek. Ty mohou být bez jádra v tenčím provedení a znamenají další úsporu množství materiálu a podlahové plochy. Zateplovací systém lze lepit u nižších objektů celoplošně. Obklady lze provést rovnou na zdivo. U průmyslových objektů stačí pouze stěrka a nátěr.

Tloušťka omítek se podílí na podlahové ploše i na ceně výsledného díla. Je to úspora navázaná na volbu materiálu a řada investorů o ní prvoplánově nepřemýšlí.

4. Ekologie

Materiál je tvořen pouze ze 3 složek – vápno, písek a voda. Bez dalších příměsí nebo chemie. Tvrzení probíhá v autoklávu na 200 stupňů Celsia, což znamená výrazně nižší energetickou náročnost než při vypalování materiálu.

Vápenopískové tvárnice se používají v kombinaci s ETICS a jsou oblíbenou volbou pro pasivní domy. V Německu je takto vyzděno více než 50 % všech realizací v pasivním standardu, ale i v ČR jsou vápenopískové tvárnice oblíbenou volbou pro pasivní domy kvůli dobré akumulaci, akustickým vlastnostem i vlivu na vnitřní prostředí.

Vápenopískové tvárnice rovněž pohltí během životnosti stavby 40 % CO2 vzniklé při jejich výrobě.

Pokud jde o ekologii, spousta koncových zákazníků upřednostňuje dřevo. Problém dřeva však obecně tkví v jeho udržitelnosti – bereme si jej z přírody více, než do něj vracíme. A potom je tu také omezená životnost dřevostaveb oproti zděným domům. Z našeho pohledu se proto jeví příznivější postavit pro několik generací 1 zděný dům než několik dřevěných domů.

5. Elektrokanály

Uvnitř zdiva se nachází svislé elektrokanály o průměru 40 mm a rastru 125 mm. Jednotlivé kanály jsou po výšce kónické, aby byla zachována jejich průchodnost i při drobném posunutí řad.

Kanály uvnitř tvárnic eliminují zasekávání elektroinstalací, bourání i vyvážení stavebního odpadu. Z pohledu akustiky a statické funkce je každý zásah do konstrukce vážným narušením a totéž platí i pro vzduchotěsnost. Samozřejmě, pokud se na problematiku zasekávání podíváme ze zažitého hlediska, dělá to tak prakticky každý. Málokdo se však zamyslí nad tím, zda takové počínání dává ekonomický smysl.

Vodorovné rozvody mohou být vedeny v podhledu, podlaze či speciální tvarovce ETRONIC. Zde jsou všechny rozvody přístupné pod speciální lištou.

6. Vnitřní mikroklima, akustika

Vápenopískové cihly vynikají vysokou akumulací, která je srovnatelné s betonem. To znamená v kombinaci s ETICS vysokou tepelnou stabilitu v létě i v zimě. Schopnost akumulace je papírově 4x vyšší než u pálené cihly. U variant s vnitřní tepelnou izolací to bude ještě více, protože jedinou akumulační funkci u keramické cihly plní její obvodový nosný rámeček.

Váha materiálu má zásadní vliv také na akustiku. Součástí sortimentu vápenopískových tvárnic jsou varianty s objemovou hmotností 2,2 kg/m3, což je již velmi blízko objemové hmotnosti betonu.

Vápenopískové tvárnice jsou také dobré pro vnitřní mikroklima. Zatímco plynosilikát má uzavřené, izolované póry a keramika má uzavřenou strukturu, vápenopísek tvoří na mikroskopické úrovni otevřené kaverny. Vlhkost může volně pronikat do zdiva i ven, což je důležité pro stabilní vlhkost v interiéru.

7. Přímo od výrobce

Materiál je doručen českým dopravcem z jednoho či vícero výrobních závodů v Bavorsku přímo na Vaši stavbu.

Materiál primárně nenabízíme přes stavebniny, protože věříme v osobní poradenství a přímou zkušenost. Firemní zákazníci mají 0 % DPH a možnost dlouhodobé spolupráce. Dodací doba je do 10 pracovních dní od vyřízení objednávky. V řadě případů lze dojednat návoz prvních kamionů s materiálem i rychleji. Doručovací lhůtu jsme nikdy nemuseli upravovat.

Závěr

Vápenopískové tvárnice Zapf Daigfuss jsou z našeho pohledu dobrou volbou pro pasivní a nízkoenergetické rodinné domy. Dále jsou vhodné zejména pro bytové domy jako náhrada dražších betonových konstrukcí při zachování stejné tloušťky a všude tam, kde je důležité dodržet akustické požadavky.

Jedná se o masivní materiál, který má vyšší cenu za množstevní jednotku, než je toho u porézních a vylehčených materiálů. Důležité otázky, které by měly zaznít v průběhu kalkulace jsou:

  • O kolik se mi oproti jiným materiálům zmenší obestavěný prostor. Pokud 1m3 stojí 7000 Kč, jsou opravdu vylehčené materiály lepší volbou?
  • Kolik získám vnitřní půdorysné plochy. Pokud dám za 1m2 100 tisíc Kč a získám na rodinném domku 8 m2 volbou materiálu, dává to smysl?

Řadě investorů vápenopísek smysl dává a pokud patříte mezi ně, můžete se na nás obrátit v případě poradenství i kalkulace.


Použité prameny a literatura

www.kalksandstein.cz
www.zapf-daigfuss.de

11.4.2022
Autor: Ing. arch. Lukáš Dudek
Organizace Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss