Bezstavebnin.cz – o projektu

Bezhlavě? Bez projektu? Ne.
Bez stavebnin? Ano.

V České republice je vlastnost improvizace velmi ceněným artiklem. Často jako lidé máme sklon přeceňovat schopnosti člověka, který v dané chvíli použil improvizaci nad člověkem, který se pečlivě držel plánu.

Investoři se často snaží ušetřit za projekt. Nezvažují více řešení a variant. Místo hlubšího zamyšlení problém vyřeší tak “jako to udělal Franta od vedle”. Stavebniny a způsob jakým je lidé využívají jsou pro nás symbolem improvizace. Naším cílem je vrátit do pozemního stavitelství schopnost pečlivého plánování, protože jen skrze plánování detailů i celku lze postupovat tak, abychom v konečném důsledku stavěli levněji, efektivněji a kvalitněji.

Všechny účastníky projektu spojuje fakt, že plánování hraje pro jejich produkty klíčovou roli a výsledné řešení nabízí vysoké benefity v průběhu životnosti stavby.