Kalksandstein

Levné cihly, levný dům? Bohužel to bývá přesně naopak…

Běžný český investor se většinou domnívá, že levný dům je pouhým součtem co nejlevnějších položek. Prostě to znamená nechat si zpracovat co největší množství cenových nabídek, dobře si vybrat a zatlačit na slevy. Nebo ne?

Představte si hypotetickou situaci. Na váš dům dostanete veškeré cihly jaké jen budete potřebovat, zcela zdarma. Tato hypotetická nabídka má ovšem jedno specifikum, tloušťka cihel je k dispozici jen 500 mm (a příčky 150 mm). Obvodové zdivo vyžaduje dodatečné zateplení, ale jinak je materiál v prvotřídní kvalitě, úplně zdarma. Plynosilikát, keramická dutinová cihla. Jak jen chcete.

Vedle vás je soused, který staví z jiného materiálu. Za vápenopískové cihly zaplatí plnou sazbu, nicméně:

 • S velkou pravděpodobností postaví levnější dům než vy.
 • Případně při stejném rozpočtu postaví dům větší.
 • Pokud bude chtít (a projekt či podmínky to dovolí), postaví hrubou stavbu 4x rychleji s pomocí strojního zdění.
 • Postaví dům ve vyšší kvalitě ve smyslu akustiky, akumulace, vnitřního mikroklimatu i tepelně technické funkce.
 • A tato rovnice bude bez problémů platit i když za cihly zaplatí 1,5 násobek z ceníku.

Proč?

Více poodhalíme v tomto článku. Jak sami uvidíte, lidé si při honbě za co nejnižší cenou sami škodí a stavbu si prodražují. A je vlastně jedno, zda se jedná o rodinný dům či výběrové řízení na rozsáhlejší projekt.

Jeden prvek může mít více funkcí

Zdroj: https://www.beck-heun.de/

Podívejme se jeden prvek – překlad. Pak se analogií vrátíme ke zdivu.

Na obrázku vpravo vidíte, jak jeden relativně „drahý prvek“ může plnit zároveň funkce ztraceného bednění z tepelné izolace, venkovní žaluzie, překladu a částečně i věnce.

Srovnejte to s myšlením kdy nosnou funkci překladu plní dvě nebo tři ocelové traverzy (několikrát dražší než systémový překlad od dodavatele zdiva). Ty je třeba dozdít do požadovaného tvaru (práce a materiál navíc). Na překlady dělám samostatně věnec a desku, pak kupuji a provádím venkovní žaluzie.

Jinými slovy, řeším každou funkci samostatně. To stojí čas, práci a samozřejmě i peníze. Celý pracovní proces je delší, složitější a plný technologických přestávek.

Analogií k levným cihlám

Neradi bychom opakovali příliš zřejmé skutečnosti, ale i cihla má samozřejmě více funkcí než jen dělit prostor na jednotlivé místnosti. Je tu:

 • Nosná funkce
 • Akustická funkce
 • Podílí se na kvalitě vnitřního mikroklimatu
 • Může sloužit jako prostor pro vedení instalací
 • Je podkladem pro omítku, obklad a tepelnou izolaci
 • Může sloužit nebo se částečně podílet na funkci tepelné obálky.
 • atd…

A cena není jen částka, kterou vidíme na fakturách. Za cenou lze vidět i související pracnost, ale stejně tak i zbytečný obestavěný prostor který nevyužíváme, ale musíme za něj v každém případě zaplatit. Spousta lidí exceluje v hlídání cen na fakturách, ale právě druhé dva důvody stojí za tím, proč se dnes staví tak draze.

Pokud se budeme chovat jako investoři, pak za každý metr krychlový objektu musíme zaplatit a každý metr čtvereční plochy či metr krychlový čistého užitného prostoru je návratnost, kvůli které to celé děláme.

Jinými slovy, není lhostejno z čeho stavíme a jakou má takový materiál tloušťku a mocnost. A právě tady se skrýval zásadní háček úvodní nabídky cihel zdarma. Volili jsme mezi tloušťkou konstrukce 500 mm zdivo + 150 mm izolant, nebo vápenopískovou zdí o tl. 175 mm a třeba 300 mm izolant. Rozdíl v ceně výsledné metráže za obvodové zdivo a příčky je u rodinného domu vyšší, než je cena subtilnějšího zdiva. Pokud metr krychlový obestavěného prostoru stojí např. 6000 Kč, velmi snadno si masivní stěnou navždy zazdíme prostor o ceně 200, 300, 400 tisíc korun.

Každý investor, který si tuto jednoduchou kalkulaci udělá na svém domě, pochopí o jakých penězích je řeč.

Levná cihla pohledem dalších parametrů

Zatím jsme se věnovali pouze tloušťce konstrukce a došli jsme k závěru, že tento parametr hraje v celé rovnici poměrně zásadní vliv. Možná, že daleko větší než je cena materiálu. Pojďme to doupřesnit a říci si o dalších zajímavých vlastnostech vápenopískových cihel které prokazatelně šetří peníze.

 • Vápenopísková cihla je ideální podklad pod omítku. Důvod je že podklad je vysoce homogenní a přesný. Postačí pouze tenkovrstvá omítka bez perlinky. U jiných materiálů je nutné jít minimálně na 2x větší tloušťku, tj. 2x-3x vyšší cenu jen na omítkách.
 • Obklady lze lepit rovnou na cihlu. To je další úspora.
 • Dům do 3 podlaží nemusíme kotvit mechanickými kotvami. Na vápenopísek je možné lepit celoplošně, přitom kotvy u vyšších tlouštěk izolace znamenají nezanedbatelný náklad. V provozním stádiu navíc tvoří bodové tepelné mosty. Opět to zkuste srovnat s myšlením kdy investor hledá „nejlevnější izolant“ a „nejlevnější kotvy“. Je potřeba řešit ceny, ceny, ceny. Není čas ptát se na otázku „Jak to udělat bez kotev?“.
 • Elektroinstalace lze vést systémovými elektrokanály uvnitř cihel. Odpadá nutnost sekání. Řada investorů si koupí cihly, jen aby je následně zničila zasekáváním kabelů, což stojí další práci a peníze. Zkuste najít jeden jediný další příklad, kdy investor kupuje výrobek, jen aby následně někomu jinému platil za jeho ničení. Takovou absurdnost lze vidět jen ve stavebnictví. My tomuto principu říkáme postav a vybourej.
 • Vápenopísek lze zdít až 4x rychleji za pomoci strojního zdění (zejména u developerských projektů) což znamená radikální úsporu lidské práce a času.
 • Levná cihla je taková, která je staticky odpovídající návrhu. Proč stavět dům z vysoké pevnostní třídy, kterou využijeme jen na pár procent?
 • A ve finále je tu i lepší akustická pohoda a vnitřní vlhkostní mikrolima. Parametr, který sice nijak nezapadá do výsledné kalkulace, dokud nejde o naše duševní či fyzické zdraví.

To jestli je výrobek levný nebo drahý zkrátka nelze nikdy určit na základě ceny za kus.

Cena cihly a množství materiálu

Na závěr si dovolíme uvést ještě jeden parametr a to je množství materiálu v jedné cihle.

Cena vápenopískového materiálu je nejlevnější ze všech. To slovo materiálu je důležité. Máme na mysli materiál jako takový. Pokud se podíváme na hmotnost, není levnějšího zdícího materiálu. A proč? Protože výroba je super ekologická. Přijde tam 95 % písku pár procent vápna a vody. Výroba probíhá při 200°C. Nic se nepálí, nic se nemele, nic se nebrousí.

Naproti tomu jiné zdící prvky mají mnohem vyšší cenu za materiál. Ale prodávají se na kubíky, m2. S hromadou vzduchu… a ten je levný. Je to jako u těch borůvek… litry nebo kila? Pokud chcete znát cenu materiálu, ptejte se na kila!

Často jsme tak svědky absurdních situací. Investor nám pošle žádost o cenovou nabídku. I kvůli tisícikoruně je schopen okamžitě změnit dodavatele a přitom má na domu neefektivity v návrhu a projektu, které ho stojí vyšší statisíce korun. To jsou často roky úmorné hypotéky navíc klidně i kvůli špatně spočítané statice, kdy statik navrhne úplně zbytečně 2x únosnější bloky a těžší bloky. Drahá ocel v překladech. To je pomalu každý třetí rodinný dům.

Tak často pro stromy nevidíme les.

Levná cihla bývá přeceňována

V tomto článku nám pomohl ještě jeden fakt. Lidé z nějakého důvodu přeceňují úsporu, které mohou dosáhnout na cihlách. Cena cihel však tvoří pouze 4-5% z ceny domu. Získat slevu 20% na cihlách znamená uspořit na celém domě 1%.

Zásadní úspory hledejte jinde. Ceny cihel jsou stejně vlivem konkurence stlačené na absolutní minimum.

Závěr

Tento článek jsme koncipovali trošku bulvárně. Naším hlavním cílem bylo poskytnout argumenty a náměty k přemýšlení, nad kterými se většinová společnost nezamýšlí.

V průběhu článku jsme hledali odpověď na to, co je to levná cihla. Z našeho pohledu se nejedná o cihlu, která stojí nejméně peněz. Cena vlastně nehraje vůbec žádnou roli.

Jako zásadní faktor vnímáme návratnost – podobně u investice, jedná se o cihlu která slibuje vysokou návratnost vynaložených prostředků. Ať už v průběhu realizace (jako úspora práce či materiálu, zisk dalšího prostoru) či v průběhu životnosti stavby. V tomto případě se může jednat o návratnost, která klidně přesáhne 100 % vloženého kapitálu. To je odpověď na otázku, proč váš soused s velkou pravděpodobností postaví dům levněji i když vy dostanete cihly zdarma.


Použité prameny a literatura

www.kalksandstein.cz
www.zapf-daigfuss.de
www.kalksandstein.de

1.11.2021
Autor: Ing. arch. Lukáš Dudek
Organizace Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss