Kalksandstein

„Postav a vybourej“ – proč je tento princip morálně zastaralý?

Tento článek vznikl jako odpověď na otázku, kterou musíme často odpovídat zejména drobným stavebníkům, svépomocným investorům. Otázka zní: „a jak mám do toho vašeho zdiva vybourat vodu, kanalizaci, instalace, elektriku?“ Již mockrát jsme tuto odpověď dávali po telefonu, tak jsme jí teď také shrnuli do článku, coby odpověď na toto téma.

Odkud se téma „bourání instalací“ vzalo?

Původ musíme hledat za Rakouska Uherska. C. a K. stavební řády v 19. století předepisovaly tl. zdí, kdy nosné zdi byly vždy min. 45 cm tlusté (1,5 cihly), ale i zdi, ve kterých byly komíny, či potrubí musely být min. 30 cm tlusté. Každé další patro dolů se musela tl. zdí zvyšovat o 8 cm, resp. každé druhé patro o 15 cm. Tady tedy vzniklo „zasekávání“ instalací do zdí. To se samozřejmě týkalo staveb, které byly zejména z plných pálených cihel.

S rozvojem techniky, hygieny, později elektřiny a dnes již dalších TZB systémů instalací postupně přibývalo.  Změnily se i zdící systémy, kdy za komunismu byly používány jako zděné konstrukce již některé dutinové cihly a po revoluci pak rozvoj pórobetonů, a další vylehčování dutinových cihel, kdy jejich tloušťka dle tepelně technických požadavků stále narůstala.

Dnes máme 21. století, ale systém „Postav a vybourej“ se stále drží…

Dnes je potřeba v domě instalovat různé systémy: slaboproud, silnoproud, internet, kabelová televize, Wi-Fi, prvky inteligentního domu, stěnové, stropní vytápění, rozvody tepla, plynu, rekuperace, vzduchotechnika, vodovodní instalace, odpady do stále více hygienických zařízení…

Doba se prostě změnila a to dramaticky a i od dob komunismu.

Přesto stále někteří výrobci zdících systémů, zejména ti, kteří doporučují vysoké tloušťky svých konstrukcí systém „Postav a vybourej doporučují“ s tím, že do jejich konstrukcí se všechno výše uvedené pohodlně dá „zasekat“. Místa ve zdi je dost.

Podrobnější pohled

Drtivá většina TZB systémů má menší životnost než konstrukce, do které má být „zasekána“. Tedy po ukončení životnosti vodovodní trubky to znamená, opět „vysekat“ a opět „zasekat“.

Kdo by si takovou rekonstrukci přál? Tomu se budete bránit jako čert kříži. Jedno jestli to je výměna kabelu k čemukoliv, trubce k čemukoliv. Třeba se změní majitel bytu a chce si předělat kuchyňskou linku – a jde se bourat.

Princip postav a vybourej tak, jak ho známe i dnes.
 1. Postavíme konstrukci – obvodová stěna, vnitřní příčka, to je jedno. Dnes se jedná vesměs o kvalitní zdící systémy, takže relativně hodnotný, sofistikovaný materiál.
 2. Pak na hrubou stavbu nastupují bouráci: a začne se bourat a sekat. Hromada odpadu, prachu. Napadá vás cokoliv jiného co si koupíte, abyste to vzápětí rozbili?
 3. Když se to podaří, pak teprve se osazují instalace všeho druhu.
 4. Další práce je znovu vzniklé díry zaházet omítkou – další krok v pořadí, další zbytečný materiál navíc, další práce navíc.
 5. Pokud se úspěšně podařilo, pak teprve můžou přijít na řadu omítky a je potřeba se pomodlit, aby tam díky velkým změnám mezi charakteristikami materiálu nedocházelo k prasklinám.
 6. Trhliny opravíme.
 7. Ten zlobivý klient si vymyslel zásuvku jinde, marnotratná manželka chce přendat dřez v kuch. lince, nebo ještě něco dalšího…..žádný problém, proces od bodu 2 do bodu 6 zopakujeme.
 8. Pak máme vyhráno pouze do doby než se některý z TZB systémů poškodí nebo je morálně zastaralý. V takovém případě třeba po pár letech opět pro velký úspěch body 2 až 6 opakujeme

Čeho jsme dosáhli, jak je vlastně takový systém „Postav a vybourej výhodný“?

 1. Parádní navýšení práce, nákladů, materiálu… zřejmě vysoký zájem o podporu oboru stavebnictví z vlastní kapsy. Samozřejmě potenciál toho, že tyto náklady budeme v průběhu životnosti domu stále opakovat
 2. Rozbouráním nenosných příček jsme dosáhli snížení akustické funkce, takže nejkrásnějším příkladem je rozbourat si instalacemi příčku mezi ložnicí a koupelnou a pak z ložnice poslouchat všechno co se v koupelně děje – to je jistě sen každého, kdo si staví nový dům
 3. Snížení statické únosnosti – nejlépe je použít systém „Postav a vybourej“ v nějakém menším pilíři, který je pěkně zatížení, nějaké statické trhliny, nebo statické poškození se může snadno dostavit. (Ne nadarmo také norma Eurokod 6 říká, že jakákoliv drážka hl. větší než 30 mm v nosné konstrukci musí být posouzená statikem. Tato norma je mimochodem také podklad k tomu, že je vlastně v návaznosti na Stavební zákon systém „Postav a vybourej“ zakázán)
 4. Hromada odpadu navíc, za který si zaplatíme skládkovné, odvoz a úklid
 5. Pokud bouráme do obvodové zdi, a konstrukce, která zároveň tvoří také tepelněizolační vrstvu díky dutinovým cihlám, či pórobetonu, vznikají tepelné mosty, takže navýšení nákladů na energie po celou životnost stavby
 6. Stejně tak, pokud bouráme vnější obvodovou zeď, kde zároveň omítka tvoří vzduchotěsnou vrstvu, tak tuto vzduchotěsnou vrstvu velmi solidně narušíme a snížíme si tak neprůvzdušnost celého objektu, potažmo tedy snížíme účinnost rekuperační jednotky a navýšíme útratu za energie za naší peněženky.

Jak mám ty trubky vybourat do vašeho zdiva?

Odpověď zní: Nijak!

Vápenopískové zdivo Kalksandstein Zapf Daigfuss není systém „Postav a vybourej“!

Jedná se o zdící systém, který využívá moderní materiál k tomu, aby byl úsporný a ve všech parametrech nejlepší. Využívá štíhlých stěn pro snížení obestaveného prostoru a kvůli jedné trubce nemá smysl navyšovat tl. konstrukcí a obestavěný prostor.

Systém „Postav a vybourej“ patří do Rakouska Uherska, nebo ještě tak do 20. Století. Ve 21. Století není žádným tématem.

Využití svislých elektrokanálů v rastru 125mm v systému KS-QUADRO a vodorovných rozvodů v podlaze

Vedení rozvodů za kuchyňskou linkou.

Řešení v podobě plánování předstěn

Pro instalace využívejme předstěny, v nabídce je celá škála materiálů od deskových materiálů až po třeba pórobeton. Hlavní příčková konstrukce mezi ložnicí a koupelnou z vápenopískových cihel však splní svojí akustickou funkci a navýší Váš komfort bydlení. Z koupelny nebudete v ložnici slyšet nic. Pro elektroinstalaci máme v cihlách dutiny pro vedení kabelů. Dokonce zůstávají i po dokončení stavby, takže rekonstrukce se obejde bez odpadů. Máme například systém KS-QUADRO E-tronic – můžeme elektro libovolně měnit ve vodorovném i svislém směru.

Máme systém KS-QUADRO THERM pro vedení stěnového vytápění.

Co říci závěrem?

Do vápenopískového zdiva se nebourá, není to moderní, ekonomické, ekologické, není to chytré, nedává to smysl.

Naopak řešení existují, potřeba je ale řešit včas a to se svým projektantem. Když zákazník zavolá – jak to tedy mám do té zdi zabourat? Je jasné, že to je špatně. Už ta samotná otázka je špatně, znamená to, že nemá žádnou projektovou přípravu, nemá žádnou přípravu výroby, netuší, kolik peněz utratí navíc za systém „Postav a vybourej“. Mimochodem konkrétní vyčíslení vícenákladů na systém „Postav a vybourej“ je dobrý námět na další článek na toto téma.


Použité prameny a literatura

www.kalksandstein.cz
www.zapf-daigfuss.de
www.ks-iso-kimmstein.de
www.kalksandstein.de

28.10.2021
Autor: Ing. Martin Konečný
Organizace Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss