Kalksandstein

Přehled nejpoužívanějších ručních a strojních VPC formátů

Ve světě vápenopísku existuje široká škála produktů. V našem katalogu jich máme uvedeno přibližně 180, ale ve skutečnosti jich je ještě daleko více. Samozřejmě, platí klasické Paretovo pravidlo a našli bychom tu hrstku produktů, které jsou poptávané násobně více. Tento článek je proto jen jakýmsi zjednodušením a rozcestníkem na nejpoužívanější formáty.

Tloušťka, objemová hmotnost, pevnost

 • Příčky 115 mm, objemová hmotnost 1600 kg/m3. Více se volí v případě lepšího akustického komfortu.
 • Nosné zdivo 175, 200 a 240 mm. Přičemž platí, že 175 a 240 mm jsou systémově nejlépe podporované formáty pokud jde o doplňky.
 • Pokud je nutné vytvořit mezibytovou stěnu, pak je nutné zvolit tloušťku 240 mm a objemovou hmotnost nejlépe 2000 kg/m3. Nejvyšší objemové třídy 2200 kg/m3 jsou téměř ekvivalentem hustoty betonu a jsou bez elektrokanálů.

Pokud jde o pevnost, materiál je většinou dostupný ve více pevnostních třídách. Platí, že v drtivé většině případů (a zejména pro rodinné domy) dostačuje pevnost nižší. Vyšší pevnostní třídy se používají pro lokální pilíře nebo spodní patra bytových domů a měly by mít své statické odůvodnění.

Co ostatní tloušťky?

 • Lze se setkat s příčkami 70 a 100 mm, bez elektrokanálů které se používají např. do sklepních kójí.
 • Bohužel stále poměrně populární je tl. 150 a 300 mm, což je rozměr který je zakořeněný od výrobců jiných materiálů. Bývají často výsledkem předělání projektové dokumentace z keramiky či porobetonu na VPC.

Tyto tloušťky jsou součástí nabídky, ale doporučujeme se jim z různých důvodů vyhnout, to je ale téma na trochu jiný článek.

Rodinný dům / ruční zdění

Nejdříve malé shrnutí. Rodinné domy se zdí v drtivě většině případů ručně. Nejčastější tloušťky jsou 115, 175, 200 a 240 mm. Většinou niží pevnostní třída a nižší objemová hmotnost. Vápenopískové cihly vyjmenované níže patří mezi nejpopulárnější volby:

 • Příčkovky tl. 115 mm 8DF 115 LP 498x115x248 mm, 15 MPa, 1600 kg/m3 s elektrokanály
 • Nosné stěny tl. 175 mm 6DF 175 LD 248x175x248 mm, 15 MPa, 1400 kg/m3 s elektrokanály
 • Nosné stěny tl. 175 mm 6DF 175 LP 248x175x248 mm, 15 MPa, 1800 kg/m3 s elektrokanály
 • Nosné stěny tl. 200 mm 7DF 200 LP 248x200x248 mm, 20 MPa, 2000 kg/m3 s elektrokanály
 • Nosné stěny tl. 240 mm 8DF 240 LD 248x240x248 mm, 10 MPa, 1400 kg/m3 s elektrokanály
 • Nosné stěny tl. 240 mm 8DF 240 LP 248x240x248 mm, 10 MPa, 1800 kg/m3 s elektrokanály

Dále se lze setkat s doplňky jako jsou poloviční formáty, které jsou určeny k provázání jednotlivých řádků bez nutnosti řezat.

 • Poloviční blok pro tl. 175 mm 3DF 240 LP hk 123x175x248 mm, 25 Mpa, 1800 kg/m3
 • Poloviční blok pro tl. 240 mm 4DF 240 LP hk 123x240x248 mm, 25 Mpa, 2000 kg/m3

Co se týče doplňkového sortimentu, je třeba zvážit pár dalších věcí.

Kompletní seznam prvků pro ruční zdění lze nalézt v našem katalogu.

Bytová výstavby / strojní zdění

QUADROPLAN, kde je přesný výpis prvků. Zde je pak jasně patrné jak je která zeď vyskládána. Dále tu mohou být nároky na vyšší pevnost, zejména v nižších patrech bytového domu a v neposlední řadě jsou tu i vlastnosti akustické, zvláště na mezibytovou stěnu a z nich vyplývající objemová hmotnost.

Nicméně už ve fázi koncepce je důležité rozmyslet dvě skutečnosti.

 • Jak bude vypadat výšková skladba? Budu zakládat na základový, resp. vyrovnávací blok? Nebo budu zdít jednotlivé bloky přímo na zatuhlou zakládací maltu vytvořenou zakládací soupravou?
 • Naplánovat si pečlivě dům do rozměrů v oktametrickém rastru (125 mm). Zejména meziokenní pilíře a rozměry do 1000 mm, protože tyto prvky nelze vyskládat z jiných dílů a je nutné je řezat. Řezání bloku o váze přes 100 kg je zbytečně zdlouhavá a náročná.

Vápenopískové bloky vyjmenované níže patří mezi nejpopulárnější volby:

Kompletní seznam prvků pro strojní zdění lze nalézt opět v našem katalogu.

Závěr

V článku jsme zmínili přibližně 10 nejzásadnějších vápenopískových prvků. K sortimentu samozřejmě nabízíme i další poradenství a optimalizaci projektu.


Použité prameny a literatura

www.kalksandstein.cz
www.zapf-daigfuss.de

22.5.2022
Autor: Ing. arch. Lukáš Dudek
Organizace Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss