Kalksandstein

Materiálová střídmost: Proč volit maximálně 3 tloušťky stěn?

V dnešním krátkém článku se podíváme na jedno z optimalizačních pravidel, které se snažíme radit našim zákazníkům: „Počet různých tlouštěk stěn v domě by měl být co nejnižší – ideálně dvě (nosné zdi a příčky), maximálně tři.“

Zákazníci ani projektanti tomuto pravidlu nepřikládají moc velkou váhu. Nemáme jim to až tak moc za zlé. Koneckonců dovedeme si představit, že pokud někdo staví jednou za život dům svých snů, tak se nebude řídit doporučením dodavatele cihel.

Toto pravidlo však až tak moc nesouvisí s tím, co bychom si přáli jako dodavatelé materiálu vidět. Souvisí s materiálovou střídmostí.

Proč tedy mít maximálně 3 tloušťky stěn?

Důvodem je, že pro každou tloušťku zdi jsou zapotřebí překlady ve správném rozměru. Nad překlady patří vyrovnávací bloky. Stěna může být založena na ISO-Kimmstein, případně může mít věncovky. Dále jsou tu poloviční formáty pro eliminaci řezání a k převázání jednotlivých řad po výšce.

Představme si, že ke každé tloušťce zdi potřebujeme 4 další prvky. Tři tloušťky tak mohou znamenat seznam 15 různých druhů sortimentu pro rodinný dům. Pokud do toho statik stanoví, že je zapotřebí mít některé pilíře ve vysoké pevnosti, investor se dostává do velmi obtížné situace.

  • Zákazník materiál nakupuje většinou zaokrouhlený na celé palety. Množství stavebního odpadu tím pádem roste exponenciálně.
  • Roste riziko lidského faktoru na stavbě – někdo použije některý prvek tam, kam nepatří.
  • Obtížněji se nastavuje materiálová rezerva.
  • Obtížnější organizace staveniště.
  • Investor je citlivý na to v jakém pořadí kamiony jezdí a na správný sortiment může čekat.
  • Na komplexním seznamu materiálu se obtížně napravují případné chyby v dopravě. Dvě palety na samostatném kamionu zkrátka na stavbu nikdo nepřiveze. Je to nerentabilní pro všechny zúčastněné, včetně té nejdůležitější strany – investora.

Samotné cihly jsou jen špičkou celého ledovce.

Počet tlouštěk stěn (a mnohdy i jejich výrobců) je takovým lakmusovým papírkem na kterém jde v mnoha případech změřit komplexnost projektu.

Materiálově střídmý projekt je vždy levnější, rychlejší a logisticky méně náročný

Materiálově střídmý projekt zákonitě nabízí k řešení méně problémů, návazností i prostojů. Čas jsou peníze. Na příkladu vápenopísku to může vypadat tak, že investor zvolí nosné stěny (tl.175 mm), dále příčky (115 mm). Zakládací izolační bloky nepotřebuje, protože tepelný most v patě stěny zcela eliminoval zateplením pod deskou. Překlady z velké části vyřešil monolitickým věncem, případně deskou. Zbývá dejme tomu 4-6 druhů sortimentu.

  • Je tu snadno nastavitelná materiálová rezerva.
  • Potenciálně méně chyb při nakládce a výstavbě.
  • Malá závislost na návozech, odpadá čekání v řádu dní na správný kamion.
  • Méně odpadu, lepší organizace staveniště, vyšší rychlost výstavby.

Závěr: Keep it simple

Než článek dále natahovat, rozhodl jsem se pro představu uveřejnit seznam dvou různých zakázek. Není to něco, co bych si vymyslel, jsou to reálné poptávky domů, které mají srovnatelný rozsah. Dům výše se zdí strojně, má vytvořené kladečské plány a jsou tu náklady na jeřáb (který znamená 4x rychlejší zdění). Rychlost strojního zdění je však závislá na toku materiálu směrem k jeřábu (kamion – vyložení – organizace a rozmístění materiálu na základové desce – pohyb jeřábu). Dům níže je zděný ručně, bez investic do kladečských výkresů a PD.

Závěry ponechám na představivosti každého čtenáře.


Použité prameny a literatura

www.kalksandstein.cz
www.zapf-daigfuss.de

15.5.2022
Autor: Ing. arch. Lukáš Dudek
Organizace Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss