Kalksandstein

VPC cihly, cena oproti jiným materiálům

V naší komunikaci se zákazníky se často dostáváme k otázce, jak si vedou vápenopískové cihly při srovnání s jiným materiálem. Nejčastější je dotaz na cenu – tedy jak si VPC cihly Kalksandstein vedou a o kolik je cena vyšší nebo nižší, než je tomu například u keramiky nebo plynosilikátu.

V tomto článku se podíváme na několik různých porovnání. Jednak se podíváme na srovnání cen za jednu cihlu (a řekneme si jaká má tato metrika úskalí), potom si zkusíme porovnat ceny za m2 obvodového pláště a úplně na závěr se budeme věnovat ceně za hotové dílo.

S každým dalším porovnáním poroste počet souvislostí. A pokud bychom chtěli, aby si z tohoto článku stavebníci odnesli jedinou věc, pak ať nesrovnávají ceny kus za kus, ale ať se dívají na širší obraz.

Pojďme na to.

Cena za jednu cihlu

Pro začátek budeme porovnávat cenu cihly, která má tloušťku 240 mm, délku a výšku 248 mm. Rozměrově nejbližší bloky jsme přepočetli do této velikosti a použili k tomu aktuálně platné ceníky ÚRS.

Účelem tohoto článku není dělat definitivní srovnání materiálů. Ceny se mohou v čase měnit a každý investor si musí srovnání udělat sám dle cen, které mu budou nabídnuty. Momentálně na trhu převládají vysoké ceny za energie, což například ovlivňuje cenu keramiky. Nahlížejte proto prosím na následující texty pouze jako na určité vodítko.

Uvedeme rámcové ceny vč. DPH a bez jakýchkoliv slev. U VPC, Kalksandstein uvádíme cenu včetně dopravy na místo určení kamkoliv po ČR. Ceník jednotlivých prvků lze dohledat v katalogu: Cena VPC.

KalksandsteinPlynosilikátKeramika (aku)
Cena za ks93,75 Kč125 Kč150 Kč
Cena za m21500 Kč2000 Kč2400 Kč
Cena v %100 %133 %160 %

Pro srovnání uvedeme i cenu za 1 kg materiálu.

KalksandsteinPlynosilikátKeramika (aku)
Cena za kg4,8 kč9,6 Kč7,65 Kč
Cena v %100 %200 %159 %

Proč je tato metrika špatně?

I když bychom se mohli o tuto metriku opírat, nevidíme ji rádi. Důvody jsou dva.

  • Předchozí tabulky neříkají nic o materiálu a jeho parametrech. Například, keramika i plynosilikát jsou na tom bezesporu lépe z pohledu tepelně izolačních vlastností a v mnoha ohledech se jedná o sofistikovanější stavební materiály.
  • Řada investorů tak nějak předpokládá, že levný dům postaví součtem levných položek. Jinými slovy, pokud některé z alternativ bude o 50 Kč na čtvereční metr levnější, postavím o 10 tisíc levnější dům. Toto jednoduše není pravda! Dům není o hledání mezi nejlevnějšími cenovými nabídkami bez dalších souvislostí. A bude o tom řeč dále v článku.

Prozatím je závěr takový, že porovnávání naprosto rozdílných materiálu kus za kus je absolutní vytržení z kontextu celé stavby a pro stavebníka nemá hlubší význam. Cena za cihlu je až příliš velké zjednodušení.

Cena za m2 obvodového pláště

Možná o trochu více logiky bude mít, když mezi sebou porovnáme ceny za m2 obvodových plášťů (bez omítek). Zde narazíme na drobné komplikace, protože výrobci keramiky umisťují tepelnou izolaci dovnitř cihly.

Abychom tedy dosáhli smysluplného porovnání, musíme k ceně Kalksandstein logicky přičíst cenu za tepelný izolant a dále i cenu práce. Možná už je to více proměnných než je zdrávo, ale srovnání si může každý investor zkorigovat o současné ceny. Výhodou VPC je, že nosná zeď může být provedena z tloušťky 175 mm a izolant může být lepen celoplošně bez kotev.

 Kalksandstein (175 mm, 1800 kg/m3 + 260 mm EPS šedý)Plynosilikát (450 mm)Keramika (all-in-one, 440 mm)
Cena za m2 cihel1300 Kč2600 Kč3360 Kč
Cena za m2 tepelné izolace700 Kč
Cena za m2 práce500 Kč
Cena celkem2500 Kč2600 Kč3360 Kč
U0,11 W/m2K0,179 W/m2K0,15 W/m2k
Cena %100 %104 %134 %
*U (W/m2K) součinitel prostupu tepla, nižší hodnoty = lepší

Jakmile si orientačním výpočtem srovnáme cenu za jednotlivé pláště, dostáváme se do situace, která vypadá na první pohled o dost vyrovnaněji.

Je to ale pouze první pohled. Problém je, že jednoplášťové systémy (kde cihla plní nosnou i tepelně izolační funkci) nemohou konkurovat těm dvouplášťovým snad v žádném myslitelném ohledu kromě pracnosti.

Dostáváme se tak k poslední části našeho článku a to je cena za hotové dílo.

Cena za hotové dílo

V předchozím textu totiž chybí stále ještě mnoho souvislostí.

  • Vápenopískové cihly Kalksandstein nabízí další klíčový benefit v zisku podlahové plochy oproti jiným cihlám. Příčky lze vyhotovit již jako 115 mm s porovnatelnou akustikou alternativ a obvodové zdi při srovnatelných tepelně technických parametrech a nižších tloušťkách. Běžný zisk na rodinném domě se pohybuje od 6 do 18 m2. Pokud cena za 1m3 nového rodinného domu je 7000 Kč, pak se jedná o úsporu přibližně 21 000 Kč na m2. Jen na tomto argumentu se mnohdy vápenopískové cihly samy zaplatí.
  • Dále jsou tu omítky, které lze u VPC provést jako tenkovrstvé. Jedná se o pevný, homogenní, přilnavý a nasákavý povrch. Znamenají další 1% úsporu podlahové plochy a jsou tu i výrazné úspory za materiál. Omítky mohou tvořit i 2% z ceny domu.
  • Stavíme dům s menším obestavěným prostorem = doživotně menší náklady na vytápění a menší ochlazovaná plocha.
  • Vnitřní akumulace z masivního materiálu Kalksandstein 175 mm. Jednovrstvé zdivo je kompromisem mezi statickou a tepelně izolační funkcí. Z principu nemá vysokou akumulaci. U keramické cihly je jediným akumulačním prvkem nosný obvodový rámeček keramické cihly.
  • Problematické stavební detaily jednoplášťových systémů s ohledem na tepelné mosty (překlady, věnce, ostění otvorů, základová deska…). Proklamovaný součinitel prostupu tepla je ideální hodnotou na plné zdi, která v praxi nikdy nenastane. Jakékoliv sekání (nebo poničení přepravou) v jednoplášťové konstrukci znamená trvalý pokles tepelně izolačních parametrů. Doživotně.
  • Výrazně horší vzduchotěsnost jednoplášťových systémů, která má velký vliv na tepelné ztráty v průběhu celé životnosti stavby.
  • Horší akustika.
  • U rozsáhlejších staveb lze zdít strojně, rychlostí 4m2 / h. To obnáší obrovskou úsporu za práci.

Není náhodou, že se VPC používá u pasivních domů. Myslíme tím opravdové pasivní domy dle PHPP a ne domy, které se za tento pojem jen skrývají.

Tradice, každý volí podle svého nejlepšího uvážení

Účelem tohoto článku není hanit jiné materiály a velebit přitom vápenopísek. Věříme, že každý investor má právo se rozhodnout sám. A pokud má člověk zálibu v jiném materiálu – ať už z pohledu tradice nebo jiných čistě subjektivních preferencí, věříme že toto kritérium může nakonec převážit a je to naprosto v pořádku.

Hlavním poselstvím tohoto článku je, že úvodní otázka (cena za 1 cihlu) je položena špatně. Dům je zkrátka víc než jen součtem levných položek. A tento princip koneckonců platí i když investor porovnává mezi jinými variantami mimo VPC. A vlastně i vůbec mimo oblast cihel.

Závěr – synergie a investice

Existují materiály, kde lze hledat navázané úspory. Například existují žaluziové kastlíky kombinované s bedněním pro překlady s vysokou cenovkou, která mnoho zákazníků odradí. Když se však dostaneme ke kalkulaci práce, vychází z hlediska ceny za práci výrazně lépe než kombinace několika kroků.

Podobným materiálem jsou i vápenopískové cihly jejichž navázanou úsporou je více podlahové plochy oproti jiným cihlám. Dále vysoká přesnost a homogenita povrchu (tenčí, levnější omítky). Možnost na nižší objekty lepit zateplovací systém celoplošně a uspořit za kotvy. Nebo obklady lepit rovnou na povrch cihly. Subtilnější cihla také znamená menší dům a menší tepelné ztráty.

Tyto navázané úspory zpravidla nikdo do výsledné kalkulace nepromítá, přitom mají nezanedbatelnou váhu. Tyto úspory je však snadné při porovnávání cen kus za kus přehlédnout. Někdy zkrátka pro stromy nevidíme les.


Použité prameny a literatura

www.kalksandstein.cz
www.zapf-daigfuss.de

Ceník VPC (Kalksandstein)

18.8.2022
Autor: Ing. arch. Lukáš Dudek
Organizace Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss