Kalksandstein

Proč neexistují vápenopískové skládané stropy?

Jedno z prvních rozhodnutí na které investor při plánování svého domu narazí je, z čeho vlastně stavět. Pokud se budeme bavit o použitém materiálu, pak na trhu existují výrobci, kteří v rámci zděné technologie umí dodat svislé i vodorovné konstrukce. Tedy mimo cihel i stropy ze stejného materiálu. Velmi častou otázkou je, zda umíme k cihlám dodat i kompatibilní vápenopískové skládané stropy.

My odpovídáme, že nikoliv a že je nikdy prodávat nebudeme. Není to v našem zájmu a není to ani v zájmu investora. V tomto článku vysvětlíme proč.

Skládaný strop, kde jsou benefity?

Než se dostaneme k jádru věci, zastavím se u skládaných stropů. Je celkem lhostejno o jakém materiálu se bavíme, technologie je podobná. Máme tu betonové filigránové nosníky, do kterých se osadí jednotlivé komponenty – stropní vložky. Následně se skládaný strop podepře, udělá se výztuž a výsledek se zalije betonem v místě žeber a nadbetonávky. Lze narazit i na hotové panely, ty mají jistou komplikaci v tom že na stavbu budou umístěny těžkou mechanizací. Dochází však ke snížení pracnosti a k odstranění řady mezikroků.

Strop nesou 2 materiály – beton a ocelová výztuž. Bez těchto materiálů se prakticky žádný strop (vyjma dřevěného) neobejde. Beton zajišťuje přenos tlakových sil při horním povrchu a ocelová výztuž v betonových žebrech přenáší tah.

Zásadní problém se skládanými stropy je ten, že keramika či plynosilikát nijak zásadně nepřispívají k efektivnímu přenosu zatížení, nejsou smykově tuhé. Naopak, samotné vložky jsou poměrně objemné a něco váží. Pořizuji si tedy strop? S trochou nadsázky lze vložky označit za trochu dražší bednění, které redukuje podíl betonu a dělá z monolitického stropu strop žebrový.

Benefity oproti železobetonovému stropu jsou navíc poměrně nejasné a vágní.

 • V obou případech čekáme na vyzrání desky.
 • Skládané stropy jsou pracnější, závislejší na více krocích.
 • Monolitický strop umožňuje snadné vedení instalací, husích krků – elektro rozvodů apod. U skládaných stropů řešíme průřezy vložkou nebo děláme další opatření.
 • Monolitický strop má lepší prostorovou tuhost a nižší vibrace.
 • Monolitický strop lze pnout ve dvou směrech, má nižší průhyb.
 • Monolitický strop nepotřebuje věnec.
 • Z hlediska akustiky opět lépe vychází monolitický strop. 
 • Monolitický strop je kompaktnější, subtilnější.
 • Otázkou je i provedení stropní omítky a zda jej lze řešit svépomocí.

Podobně jako skládané stropy, tak i monolitické mají svoje prefabrikované varianty. Osobně za nejzajímavější pokládáme filigránové stropy. To jsou panely z výroby s dokonale rovným podhledem a přiznanými filigránovými žebry a hrubším povrchem na horním líci. Mají celou řadu dalších výhod jako je rychlá montáž bez bednění, úspora na omítkách či snadné vedení instalací husími krky ve stropu.

Filigránové stropy znamenají snížení pracnosti, nicméně jejich cena je vyšší zejména kvůli přepravě, těžké mechanizaci a rovněž vyššímu stupni vyztužení (kvůli přepravě).

Cena, cena, cena…

Skládané stropy jsou oblíbené zejména u stavby svépomocí, protože není nutná těžká mechanizace. To z nich dělá na konečné cenovce formálně levnější variantu, než je monolit. O kolik přesně je těžké určit, závisí to na rozponu a dalších faktorech. Pokud monolitický strop bude stát 200 tisíc korun, pak skládaný strop znamená úsporu v řádech jednotek desetitisíců korun.

Zde si dovolím několik málo postřehů:

 • Máme modelový dům 10x10m o dvou patrech a stropech, ve střední části domu je nosná zeď.
 • Pokud bude monolitická varianta na 100 m2 o 8-10 cm užší, znamená to ve skutečnosti zisk 8-10 m3 na jednom patře. Pokud si dopočteme jakou platíme cenu za metr krychlový prostoru v novostavbě, nejedná se o nijak zásadně banální úsporu.
 • Plocha obálky domu je vyšší a dochází k navýšení tepelných ztrát. Rozdíl oproti monolitické variantě je 6,4 – 8m2 plochy fasády a izolantu navíc. Pokud je plocha fasády 260 m2, jedná se o rozdíl cca 3% jen vlivem volby stropní konstrukce. Zde je nutné v nákladech uvažovat s vyšším výměrem použitých materiálů, ale jsou tu i doživotní náklady vlivem vytápění. Dnes malé, ale ceny energií rostou.

Pokud bych chtěl v tomto článku vyzdvihnout jedinou myšlenku, byla by tato:

„Kompaktní řešení má svou hodnotu. Řada investorů platí za svůj dům kromě peněz i užitným prostorem, kvůli kterému si ho staví.“

Filozofie vápenopísku

Výrobci komplexních systémů dodávají produkty, které jsou objemné. Od cihel pro jednovrstvé zdivo, které mají tloušťku půl metru po stropy s podlahovým souvrstvím, které mají tloušťku v zásadě podobnou. Výrobky jsou vylehčené a mají velké množství dutin a vzduchu.

Vápenopískové cihly mají jinou filozofii. 

Maximálně využít obestavěný prostor a stlačit tloušťku samotných kontrukcí na minimum. Aby toto mohlo nastat, jsou na tom vápenopískové cihly podobně jako beton – je to masivní a těžký materiál s vysokou únosností a akumulací.

Chytrý investor by měl vždy zvažovat zisky a ztráty. A zisky čisté podlahové plochy či vnitřního prostoru bohužel nejsou součástí kalkulace tak často, jak bychom si přáli.

Závěr: Proč se nedělají skládané vápenopískové stropy?

Protože nechceme investorům prodávat drahé bednění.

V případě vápenopísku se navíc jedná o bednění, které má srovnatelnou objemovou hmotnost s nosným železobetonem. Takové počínání nedává smysl a rádi doporučíme smysluplnější varianty. Dutiny nic neřeší protože jsou v přímém rozporu s kompaktností konstrukce a prostorovými nároky.

Zkrátka a dobře, jsme ochotni přiznat, že vápenopískový skládaný strop lze postavit jen s velkou ekonomickou ztrátou. A my nechceme doporučovat produkty na kterých je investor ztrátový.


Použité prameny a literatura

www.kalksandstein.cz
www.zapf-daigfuss.de

15.5.2022
Autor: Ing. arch. Lukáš Dudek
Organizace Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss