Kalksandstein

Materiálová střídmost: Proč volit maximálně 3 tloušťky stěn?

V dnešním krátkém článku se podíváme na jedno z optimalizačních pravidel, které se snažíme radit našim zákazníkům: „Počet různých tlouštěk stěn v domě by měl