Kalksandstein

Pata vápenopískového zdiva – systémové a nesystémové řešení

Jedním z nejčastějších detailů, který je třeba na stavbě řešit je pata obvodové stěny, která představuje liniový tepelný most. Důležitost tohoto detailu lze prezentovat na příkladu